kies een taal: NL | EN | DE | FR

Special products engineering

Productontwikkeling
In overleg met de klant wordt er nagedacht over het product of passende oplossing voor het ‘’probleem’’ van de klant. Het totale proces van productontwikkeling (initiëren, het ontwerpen, ontwikkelen, onderzoeken, engineering, het prototype

vervaardigen en productiegereed maken)  wordt door onze engineers geregisseerd. Door een voortdurende aandacht voor nieuwe technologieën en de zorg voor aspecten als milieu, duurzaamheid en kwaliteitsborging maken Hermeta tot een dynamische partner.

Tekenwerk

 

Uiteraard zal de ervaring en expertise van onze engineers worden ingezet om tot het uiteindelijke product te komen. Tekenwerk wordt uitgevoerd in SolidWorks of een ander door u gewenst tekenpakket.


 
3D Printing/ Prototyping

 

Hermeta beschikt over een 3D printer van Ultimaker t.b.v. het vervaardigen van prototypes. Alle ontwerpen worden visueel getest. Voor de complexere ontwerpen wordt 3D printing ingezet om passingen te perfectioneren. Door toepassing van deze techniek in eigen huis kan uitermate snel geschakeld worden bij ontwerpen en fine-tuning alvorens over te schakelen naar serieproductie.